2016-04-14 12:00Pressmeddelande

SLL förlänger avtal med APL

null

Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL) är sedan december 2012 leverantör av steril extemporeberedning av läkemedel inklusive cytostatika till Stockholms Läns Landsting (SLL). SLL utnyttjar nu en option i avtalet och förlänger samarbetet med APL.


-I vårt samarbete med landstingen är det centralt att säkerställa att förtroende byggs samtidigt som mervärde för kunder och patienter skapas. En nära dialog mellan APL och landstingen är centralt för att vi tillsammans skall finna synergier och effektivisera verksamheten, säger Ulf Skough, Affärsområdeschef, Affärsområde Vård & Apotek, APL.

APL är även leverantör av steril extemporeberedning av läkemedel inklusive cytostatika i Västra Götalands Regionen och Region Halland.

Extemporeläkemedel är individanpassade läkemedel som fungerar som ett komplement till godkända läkemedel när till exempel rätt substans, styrka eller beredningsform saknas för en viss patient. APL levererar extemporeläkemedel till samtliga landsting och apoteksaktörer i Sverige.

Som den ledande extemporetillverkaren i Sverige arbetar APL aktivt med att driva utveckling med fokus på god kvalitet och säkerställd patientsäkerhet.

För mer information kontakta:
Ulf Skough, Affärsområdeschef Vård & Apotek, APL
Tel: 010 - 447 96 23, E-post: ulf.skough@apl.se
Eva Sjökvist Saers, VD, APL
Tel: 010-447 96 10, E-post: eva.sjokvistsaers@apl.se

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 550 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och kan rädda liv. Läs mer om oss på apl.se.


Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 489 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv. Läs mer på www.apl.se.