2017-02-07 16:19Pressmeddelande

Ulf Skough ny Marknadschef på APL

null

Ulf Skough, tidigare ansvarig för Affärsområdet Vård & Apotek utses till ny Marknadschef på APL och samlar båda affärsområdena i ny organisation.

Nuvarande chef för Affärsområde Life science & Marknad, Michael Brobjer, har efter åtta år som marknadschef och affärsområdeschef valt att lämna APL för en befattning utanför APL. . Michael slutar den 28 februari

APL slår samman de båda Affärsområdena Vård & Apotek och Life science till en gemensam enhet, Marknad. Chef för Marknad blir Ulf Skough, som idag är chef för affärsområde Vård & Apotek. Ulf tillträder sin nya roll som Marknadschef från och med den 15 februari 2017.

Ulf Skough är civilekonom och har en bred erfarenhet från ledande befattningar på läkemedelsföretag och CRO-företag. Ulf har tidigare arbetat på ledande positioner nationellt och internationellt, bl a som landschef för de baltiska länderna för Schering-Plough och som affärsområdeschef och internationell marknadsdirektör på Pharmacia. Ulf kom närmast från en tjänst som VD för CRO-företaget A+ Science. Ulf har varit anställd på APL som chef för affärsområdet Vård & Apotek sedan 2013.

”Genom dessa förändringar inom marknadsorganisationen får APL större möjligheter att erbjuda de tjänster som kunderna efterfrågar. Vi tackar Michael för hans insatser under åren och jag är övertygad om att Ulf kommer att utföra ett utmärkt arbete som marknadschef” säger Eva Sjökvist-Saers, VD på APL.

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 550 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och kan rädda liv. Läs mer om oss på apl.se.


Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 489 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv. Läs mer på www.apl.se.