2023-12-15 08:45Nyheter

APL satsar på 3D-printing av extemporeläkemedel

3d-printing av läkemedel.Christina Holmberg, sektionchef på APL berättar om 3d-printing av läkemedel.

APL arbetar kontinuerligt med hållbart värdeskapande och att utveckla samhällsuppdraget att tillverka och tillhandahålla extemporeläkemedel för patienter med särskilda behov. Med hjälp av 3D-printing av läkemedel kommer APL kunna bidra till att patienter får en specifik dos och anpassad beredningsform. Tekniken ger dessutom bättre arbetsmiljö för tillverkningspersonal.

Med 3D-printing kan läkemedel tillverkas i olika beredningsformer och styrkor. Det möjliggör tillverkning av individanpassade läkemedel med unika doseringar och specifika egenskaper som inte kan uppnås med konventionella tillverkningsmetoder. 3D-printing av läkemedel erbjuder fördelar som att tillverka läkemedel i små volymer och många olika doser vilket blir mer kostnadseffektivt, särskilt för bolag som arbetar med individanpassade läkemedel.

Trots att tekniken för 3D-printing av läkemedel har funnits på marknaden sedan 2015 så är det få läkemedelsföretag som utnyttjar tekniken. APL har ett samhällsuppdrag att tillverka och tillhandahålla individanpassade extemporeläkemedel och har påbörjat en förstudie för att implementera tillverkning av extemporeläkemedel genom 3D-printing.

Med hjälp av 3D-printing kan man anpassa dosen till patienten och man kan också anpassa beredningsformen. Andra fördelar är arbetsmiljön för tillverkningspersonal samt mindre spill av substanser. Detta gynnar både ekonomin och miljön.

Sektionschef Christina Holmberg är projektägare för implementeringen av 3D-printing av läkemedel på APL:

- 3D-printing är mycket intressant för vår verksamhet då vi arbetar med individanpassade läkemedel i små volymer. En patient kan få exakt dos av sitt läkemedel och sjukvårdspersonal och till exempel föräldrar till svårt sjuka barn slipper krossa och mäta upp läkemedlet för att få till en anpassad lägre dos. Ett annat exempel är att man kan anpassa beredningsformen så att patienten kan få antingen en tugg- eller munlöslig tablett, eller en tablett som löses upp helt i vatten och ges via sond.

APL arbetar för en hållbar utveckling som en integrerad del i affärsmodellen och hållbart värdeskapande i de strategiska målen. APL:s tillverkningspersonal tillverkar idag minst hundra kapslar per tillverkning, men med hjälp av 3D-printing kan man ta fram en exakt dos. Om en patient behöver 10 kapslar, så tillverkas 10 kapslar och man slipper därmed kasta resterande 90 kapslar. Dessutom får tillverkningspersonalen, som idag fyller kapslarna för hand, en bättre arbetsmiljö med minskad risk för belastningsskador. Införandet av 3D-printing gynnar den långsiktiga ekonomin, arbetsmiljön, en hållbar utveckling samt vår miljö.

- För att öka vår servicegrad och leverans till samhällsuppdraget, ytterligare anpassa läkemedel gällande både dos och beredningsform till patienterna samt förbättra arbetsmiljön för tillverkningspersonal så ser vi nu över möjligheten att implementera 3D-printing i vår verksamhet, säger Christina Holmberg.

Med en mer exakt dosering med hjälp av 3D-printing kan vi även bidra till att minska biverkningar. Ett exempel är små barn med cancer som ofta får högt blodtryck som biverkan av sin cancerbehandling, där det inte finns något läkemedel mot högt blodtryck anpassat för barn. I nuläget så tar man en tablett, med en dos anpassad för en vuxen, av det blodtryckssänkande läkemedlet och krossar den, försöker sedan att mäta upp den mängd ”tablettkross” som man uppskattar motsvara en lämplig dos för barn. Denna mängd tablettkross blandas ut i vatten eller mat för att ges till barnet. Det blir en osäker dosering där för hög dos kan leda till biverkningar och en för låg dos orsakar utebliven effekt. Med 3D-printing elimineras risken för osäker dosering.

En förstudie pågår sedan oktober 2023 och beräknas vara klar slutet på januari 2024. APL utvärderar i dagsläget vilka API:er som är mest relevanta för tillverkning. Därefter tas beslut på vilken teknik som ska användas i framtiden. I förstudien tas det också fram kvalitet- och kontrollstrategier, finansiell analys, resursplanering, riskanalyser med mera.

- Parallellt med förstudien arbetar vi med kunskapsinhämtning. Vi har ett etablerat samarbete med Uppsala universitet och Uppsala akademiska sjukhus. Vi har även rekryterat en person som har doktorerat i ämnet. Vi hoppas att kunna få fram det första 3D-printade läkemedlet under 2025, avslutar Christina.Om APL

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. Vår vision är att vi ska göra skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien där vi tillhandahåller utveckling och analys. Med cirka 500 medarbetare och fem tillverkningsenheter i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Kontaktpersoner

Erik Haeffler
VD
Erik Haeffler
VD
Christina Holmberg
Sektionschef
Christina Holmberg