2024-04-26 07:44Pressmeddelande

APL publicerar delårsrapport januari-mars 2024

APL delårsrapport januari-mars 2024APL delårsrapport januari-mars 2024

Idag den 26 april publicerar APL sin delårsrapport för januari-mars 2024. Under första kvartalet 2024 uppgick koncernens nettoomsättning till 197 (197) miljoner kronor. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 2 (9) miljoner kronor. Försämringen mot föregående år förklaras av en högre omkostnadsnivå samt en engångspost i form av nedskrivning av ett IT-system.

- I arbetet med hållbart värdeskapande är vårt viktigaste bidrag till samhället att utföra vårt samhällsuppdrag och göra skillnad för patienter med särskilda behov. Under perioden har vi även fortsatt arbetet med att säkerställa en resurseffektiv och ansvarsfull produktion och varuförsörjning, samt arbetat med säkerhetsfrågor och miljöaspekter, såsom avfallshantering och energiförbrukning, meddelar APL:s vd Erik Haeffler.Om APL

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. Vår vision är att vi ska göra skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien där vi tillhandahåller utveckling och analys. Med cirka 500 medarbetare och fem tillverkningsenheter i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Kontaktpersoner

Erik Haeffler
VD
Erik Haeffler
VD