2024-04-30 07:09Pressmeddelande

APL investerar 40 miljoner kronor i Umeå

APL:s tillverkningsenhet i UmeåAPL:s tillverkningsenhet i Umeå

APL (Apotek Production & Laboratorier AB) har beslutat att investera 40 miljoner kronor i en ny produktionslinje för sterila läkemedel vid företagets anläggning i Umeå. Investeringen är en anpassning till nya regelkrav för tillverkning och ger också en kapacitetshöjning i anläggningen. Investeringen omfattar såväl maskinutrustning som byggnation av nya lokaler.

- Investeringen är en viktig del i vår satsning på anläggningen i Umeå, säger APL:s vd Erik Haeffler. Vi ser stor efterfrågan på sterila läkemedel i vår kontraktstillverkning. Denna investering innebär en modernisering och ger oss mer kapacitet för att kunna ta oss an fler kunder.

Kontraktstillverkning är vanligt inom läkemedelsindustrin, bland annat för att forskande bolag på ett effektivt sätt kan nå marknad utan att behöva investera i egna fabriker. APL samarbetar idag med flera svenska och internationella läkemedelsföretag, både för kommersiell tillverkning och i utvecklingsprojekt.

- Investeringen ger oss nya möjligheter och hjälper oss att växa i Umeå. Samtidigt säkerställer vi också att vi långsiktigt kan utföra det samhällsuppdrag vi har från svenska staten, att tillhandahålla så kallade apoteksberedningar som ett komplement till vanlig läkemedelsförsörjning. Den typ av läkemedel som kommer att tillverkas på den nya linjen är ofta medicinsk kritiska och har stor betydelse i patienters behandling, säger Erik Haeffler.  

APL har idag ungefär 120 anställda i Umeå. Den nya produktionslinjen beräknas tas i drift 2026.


Om APL

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. Vår vision är att vi ska göra skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien där vi tillhandahåller utveckling och analys. Med cirka 500 medarbetare och fem tillverkningsenheter i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Kontaktpersoner

Erik Haeffler
VD
Erik Haeffler
VD